Galerii
Ühingust
Haigusest
Üritused
Lingid
Kontakt
Dokumendid
Meedia
Facebook
Janno Fond

ÜHINGU EESMÄRK

EESTI TSÜSTILISE FIBROOSI ÜHING (ETFÜ) asutati 1998 a. aprillis. ETFÜ on tsüstilise fibroosi (TF) haigete isikute, nende omaste ja kõikide teiste TF-st huvituvate isikute üle-eestiline, vabatahtlik, mittetulunduslik ühendus. Kokku on meil 120 liiget, sealhulgas TF haiged, nende pereliikmed, arstid, füsioterapeudid, geneetikud.

ETFÜ põhieesmärgid on:

  • anda oma liikmetele vajalikku ja kaasaegset informatsiooni TF kohta.
  • publitseerida TF olemust selgitavaid materjale.
  • kaitsta TF-ga isikute ja nende perekonnaliikmete huve ja õigusi.
  • luua kontakte ja arendada koostööd TF ühingutega teistes riikides kui ka teiste ühiskondlike organisatsioonidega.
  • aidata kaasa TF haigete inimeste hariduse-, tööhõive- ja olmeprobleemide lahendamisel.
  • soodustada ühingu liikmetele osalemist kultuurilistel ja ühiskondlikel üritustel, korraldada ise selliseid üritusi.
  • teavitada ja kaasata avalikkust puuetega inimeste probleemidele lahendusi leidma, muutmaks avalikkuse suhtumist puudega inimese suhtes.
Roche