Puue

Puue on pikaajaline väljakujunenud (st raskesti tagasipööratav või pöördumatu) seisund.

  • mille korral esineb püsiva iseloomuga keha mistahes struktuuri puudulikkus või häire (üks või mitu)
  • mille tõttu inimese toimetulek on tavaolukordades piiratud
  • mille tõttu inimene vajab kõrvalabi ja/või abivahendeid

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekuks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet. Kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele.

Täpsema info puude ja rehabilitatsiooni kohta leiate aadressilt www.sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades Sotsiaalkindlustusameti (SKA) infotelefonile 612 1360.

Kohaliku omavalitsuse (KOV) poolt pakutavate teenuste osas saab infot piirkondliku KOV sotsiaalhoolekande osakonnast.