ÜHINGU EESMÄRK

EESTI TSÜSTILISE FIBROOSI ÜHING (ETFÜ) asutati 1998 a. aprillis. ETFÜ on tsüstilise fibroosi (TF) haigete isikute, nende omaste ja kõikide teiste TF-st huvituvate isikute üle-eestiline, vabatahtlik, mittetulunduslik ühendus. Kokku on meil 214 liiget, sealhulgas TF haiged, nende pereliikmed, arstid, füsioterapeudid, geneetikud.

ETFÜ põhieesmärgid on:

  • anda oma liikmetele vajalikku ja kaasaegset informatsiooni TF kohta.
  • publitseerida TF olemust selgitavaid materjale.
  • kaitsta TF-ga isikute ja nende perekonnaliikmete huve ja õigusi.
  • luua kontakte ja arendada koostööd TF ühingutega teistes riikides kui ka teiste ühiskondlike organisatsioonidega.
  • aidata kaasa TF haigete inimeste hariduse-, tööhõive- ja olmeprobleemide lahendamisel.
  • soodustada ühingu liikmetele osalemist kultuurilistel ja ühiskondlikel üritustel, korraldada ise selliseid üritusi.
  • teavitada ja kaasata avalikkust puuetega inimeste probleemidele lahendusi leidma, muutmaks avalikkuse suhtumist puudega inimese suhtes.